Strona Główna Biuletynu


Oferta współpracy
Specyfikacja produktu
Najczęściej zadawane pytania
Tanio czy dobrze ?
Zlecenie uruchomienia serwisu
Cennik
Kontakt 


Szanowni Państwo!


Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) obowiązek uruchomienia do dnia 01 lipca 2003 r. internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) został nałożony na:
  • urzędy administracji publicznej
  • organy samorządu gospodarczego i zawodowego
  • instytucje publiczne
  • podmioty reprezentujące Skarb Państwa
  • samorząd terytorialny

Mamy zaszczyt przedstawić propozycję realizacji i obsługi BIP w sposób spełniający techniczne i organizacyjne wymogi wynikające z ustawowego obowiązku dostępu do informacji publicznej opisane w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619).mini-BIP


Nowoczesne oprogramowanie BIP:

  • skalowalność
  • elastyczność
  • modułowość
  • szybkość
  • łatwość w administrowaniu

Stworzone oprogramowanie naszego serwisu dla potrzeb BIP jest wynikiem pracy zespołowej grupy ekspertów z zakresu administracji publicznej, prawników, przyszłych użytkowników i doświadczonych programistów.